Kassaregister

Kassaregister

Ett kassaregister har en central roll

Ett certifierat kassaregister är ett måste för alla företag som omsätter mer än fyra basbelopp i kontantförsäljning.
I detta ingår även kortbetalning och betalning via appar i mobilen såsom Swish. Kravet är att ett kassaregister ska vara godkänt av
tillverkaren eller att en kontrollenhet kopplas till kassaregistret. Listor av godkända kassaregister finns via Skatteverkets hemsida.

Betalguiden.se jämför kassaregister från olika leverantörer. Genom oss är det lätt att jämföra priser och sedan beställa nytt
kassaregister till förmånligt pris.

Lagens krav på kassaregister

Sedan 1 januari 2010 är det krav att alla företag som bedriver försäljning i ’icke ringa’ omfattning ska använda ett certifierat eller
godkänt kassaregister. Enligt Skatteverkets beslut har omfattningen i omsättning satts till fyra prisbasbelopp (182 000 kr år 2018).
Vissa verksamheter är undantagna denna tillämpning.

Om du beräknar att ditt företag kommer att omsätta mer än så under ett år är ett godkänt kassaregister ett krav. Skatteverket
kan kräva utdrag från kassaregistret eller kontrollenheten vid en eventuell kontroll. Man måste registrera alla kontantförsäljningar
i kassaregistret och kontrollenheten – inklusive kortbetalning och elektroniska betalningar. Innehav av kassaregister måste
anmälas till Skatteverket.

Undantag från kassaregisterlagen

Vissa verksamheter är undantagna från kravet att ha godkänt kassaregister. Bland annat, taxiverksamhet, distansförsäljning
via t ex webbhandel, obemannad försäljning eller verksamheter som inte omfattas av inkomstskattelagen behöver inte ha eller
anmäla certifierat kassaregister.

Betalguiden tipsar

De flesta nya kassaregister som säljs är godkända av tillverkaren. Det innebär att du behöver ingen extern kontrollenhet och
det är bara att anmäla till Skatteverket.

Förutom de dyrare kassaregister finns även möjlighet för mindre företag att uppfylla kraven. Leverantörer som till exempel
iZettle tillhandahåller enkla kortläsare tillsammans med en molntjänst för efterkontroll som har godkänts av Skatteverket.

Räkna alltid på kostnaden för inköp och/eller hyra av utrustning, månadsavgifter och de rörliga transaktionsavgifterna.
Betalguiden.se har jämfört åt dig och även förhandlat riktigt bra priser med leverantörerna!

Vill du få lägre kortavgifter till din betalterminal?

Jämför och hitta rätt betallösning på 2 minuter