Swish företag kostnad

Swish företag kostnad

Swish utvecklades som ett samarbete mellan de fyra svenska storbankerna som ett sätt att lätt föra pengar privatpersoner emellan. 
Tjänsten lanserades december 2012 och har snabbt blivit synonym med snabb och enkel betalning.

Varför använda Swish företag?

Villkoren på Swish för privatpersoner uppdaterades i samband med att Swish företag lanserades. Enligt villkoren är det inte 
längre meningen att Swish privat ska användas för näringsverksamhet.

Även om det kan vara frestande, speciellt för enskild firma att använda Swish privat för att ta emot betalningar är det inte att 
rekommendera. Det är inte lätt att skilja mellan privata överföringar och affärshändelser, något som Skatteverket kan 
vara tuff med vid en revision. Dessutom inger ett Swish företag-nummer som börjar på 123 en viss trygghet mot kunden. Det är 
företagets namn och inte en privatpersons namn som dyker upp i rutan när de betalar. 

Vad har Swish företag för kostnad?

Du tecknar Swish företag hos din bank och de tillämpar olika prismodeller. Hos vissa betalar du en startavgift och/eller en månadsavgift 
för anslutning. Utöver detta finns det en rörlig avgift per transaktion.

Följande tabell visar kostnad för Swish företag i dagsläget. Dessa priser kan variera beroende på erbjudanden och om bankerna 
ändrar sin prissättning i framtiden. 

Bank Kostnad uppstart  Månadskostnad1 Kostnad per transaktion  Kostnad per månad2 
Handelsbanken 495 kr 49 kr 2 kr 249 kr
Nordea 0 kr 42 kr 2 kr 242 kr
SEB 0 kr  42 kr 2.50 kr 292 kr
Swedbank 0 kr  0 kr 2 kr 200 kr
Danske Bank 0 kr  10 kr 2 kr 210 kr
Länsförsäkringar 0 kr  25 kr 2,50 kr3 275 kr

 

  1. Årsavgift omräknad till månadskostnad
  2. Exemplet gäller 100 betalningar à 250kr var per månad
  3. Transaktioner för 100 kr eller mindre kostar 1 kr hos Länsförsäkringar

Swish företag-kostnaden kan förhandlas. Om din omsättning blir hög, har du desto större utrymme att förhandla. 

Teckna Swish företag här

Vill du få lägre kortavgifter till din betalterminal?

Jämför och hitta rätt betallösning på 2 minuter