Kassaregister

Omedelbara prisförslag på kortterminaler från flera leverantörer

Gör vårt test, det tar bara en minut!

Kassaregister

Ett kassaregister har en central roll

Ett certifierat kassaregister är ett måste för alla företag som omsätter mer än fyra basbelopp i kontantförsäljning. 
I detta ingår även kortbetalning och betalning via appar i mobilen såsom Swish. Kravet är att ett kassaregister ska vara godkänt av
tillverkaren eller att en kontrollenhet kopplas till kassaregistret. Listor av godkända kassaregister finns via Skatteverkets hemsida. 

Betalguiden.se jämför kassaregister från olika leverantörer. Genom oss är det lätt att jämföra priser och sedan beställa nytt 
kassaregister till förmånligt pris. 

Lagens krav på kassaregister

Sedan 1 januari 2010 är det krav att alla företag som bedriver försäljning i ’icke ringa’ omfattning ska använda ett certifierat eller 
godkänt kassaregister. Enligt Skatteverkets beslut har omfattningen i omsättning satts till fyra prisbasbelopp (182 000 kr år 2018). 
Vissa verksamheter är undantagna denna tillämpning. 

Om du beräknar att ditt företag kommer att omsätta mer än så under ett år är ett godkänt kassaregister ett krav. Skatteverket 
kan kräva utdrag från kassaregistret eller kontrollenheten vid en eventuell kontroll. Man måste registrera alla kontantförsäljningar 
i kassaregistret och kontrollenheten – inklusive kortbetalning och elektroniska betalningar. Innehav av kassaregister måste 
anmälas till Skatteverket. 

Undantag från kassaregisterlagen

Vissa verksamheter är undantagna från kravet att ha godkänt kassaregister. Bland annat, taxiverksamhet, distansförsäljning 
via t ex webbhandel, obemannad försäljning eller verksamheter som inte omfattas av inkomstskattelagen behöver inte ha eller 
anmäla certifierat kassaregister. 

Betalguiden tipsar

De flesta nya kassaregister som säljs är godkända av tillverkaren. Det innebär att du behöver ingen extern  kontrollenhet och 
det är bara att anmäla till Skatteverket. 

Förutom de dyrare kassaregister finns även möjlighet för mindre företag att uppfylla kraven. Leverantörer som till exempel 
iZettle tillhandahåller enkla kortläsare tillsammans med en molntjänst för efterkontroll som har godkänts av Skatteverket. 

Räkna alltid på kostnaden för inköp och/eller hyra av utrustning, månadsavgifter och de rörliga transaktionsavgifterna. 
Betalguiden.se har jämfört åt dig och även förhandlat riktigt bra priser med leverantörerna!

Jämför pris och offerter på kortterminaler från flera leverantörer

Räkna ut ditt pris. Det tar bara 1 minut!